NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
PROJECTMANAGEMENT TRANSFER OF INNOVATION

Als uw aanvraag is toegekend, kunt u op deze pagina meer informatie vinden over het managen van uw project. U heeft een contactpersoon van het NA LLP Leonardo da Vinci toegewezen gekregen. Bij eventuele vragen kunt u contact met deze adviseur opnemen. Alle onderstaande items zijn uitvoerig beschreven in het Handboek Transfer of Innovation.

Monitoring en advies
De projecten worden ter ondersteuning gemonitord door individuele monitoringsgesprekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van rapportages, problemen of vragen. Ook organiseert het Nationaal Agentschap (NA) minimaal één keer per jaar een monitoringsbijeenkomst voor alle projecten.

Wijzigingen in uw project
Voor budgettaire wijzigingen, wijzigingen in het partnerschap, projectduur, inhoudelijke wijzigingen in het werkplan moet u een amendementform indienen. Neem hiervoor altijd nog even contact op met uw contactpersoon van het NA.

Interimrapportage
Procedure registratie voor rapportage
Halverwege de projectperiode dient u een interimrapportage in. De precieze deadline voor inlevering staat in uw contract. De interimrapportage heeft betrekking op de eerste helft van het project en geldt alleen voor projecten die langer dan 18 maanden duren, tenzij contractueel anders is overeengekomen. De interimrapportage gaat middels een eForm. U ontvangt een email van het Nationaal Agentschap met daarin een link naar uw rapportage.

Eindrapportage
Procedure registratie voor rapportage
De eindrapportage bestaat uit een inhoudelijk format en een financieel format. Uiterlijk twee maanden na de einddatum van uw project dient u de eindrapportage in. U ontvangt een maand voor de einddatum van uw project een  email van het Nationaal Agentschap met daarin een link naar uw inhoudelijke rapportage (het e-form). De precieze deadline voor inlevering staat in uw contract. In de eindrapportage rapporteert u over de gehele projectduur, inclusief het eerste jaar. Het financiële deel is een Excel document.
 
  • In de rechtermarge van deze pagina vindt u per Call de benodigde documenten om uw project(en) te managen.
  • Let op: De rapportageformulieren kunnen verschillen per Call. Zorg ervoor dat u de juiste Call kiest voor de juiste documenten.
 
 
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.