NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
PROJECTMANAGEMENT PARTNERSCHAPPEN

Als uw aanvraag is toegekend, kunt u op deze pagina meer informatie vinden over het managen van uw project. U heeft een contactpersoon van het NA LLP Leonardo da Vinci toegewezen gekregen. Bij eventuele vragen kunt u contact met deze adviseur opnemen. Alle onderstaande items zijn uitvoerig beschreven in het Handboek Partnerschappen.

Monitoring en advies
De projecten worden ter ondersteuning gemonitord door individuele monitoringsgesprekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van rapportages, problemen of vragen. Ook organiseert het Nationaal Agentschap (NA) minimaal één keer per jaar een monitoringsbijeenkomst voor alle projecten.
Wijzigingen in uw project
Voor budgettaire wijzigingen, wijzigingen in het partnerschap, projectduur, inhoudelijke wijzigingen in het werkplan moet u een amendement aanvragen. Neem hiervoor altijd nog even contact op met uw contactpersoon van het NA.
Interimrapportage
De interim rapportage geeft een beknopt beeld over het eerste jaar van uw project. De deadline voor het inleveren van uw interim rapportage staat in uw overeenkomst. Het formulier kunt u het downloaden in de rechtermarge op deze pagina. Let op: het progress report blijft vooralsnog een Word-document in tegenstelling tot de eindrapportage.Alle partners moeten een interim rapportage indienen, ook als er meerdere partners uit één land zijn. U dient de rapportage in bij het Nationaal Agentschap van uw eigen land.
Eindrapportage
Procedure registratie voor rapportage
Uiterlijk twee maanden na de einddatum van uw project dient u de eindrapportage in. De precieze deadline staat in uw overeenkomst. De eindrapportage gaat middels een e-form. U ontvangt een email van het Nationaal Agentschap met daarin in een link naar uw rapportage. Hierin is een groot aantal gegevens al automatisch voor u ingevuld.

Alle partners moeten een eindrapportage indienen, ook als er meerdere partners uit één land zijn en/of binnen hetzelfde project zijn. U dient de rapportage in bij het Nationaal Agentschap in uw eigen land. In de eindrapportage rapporteert u over de gehele projectduur, inclusief het eerste jaar.

  • In de rechtermarge van deze pagina vindt u per Call de benodigde documenten om uw project(en) te managen.
  • Let op: De rapportageformulieren kunnen verschillen per Call. Zorg ervoor dat u de juiste Call kiest voor de juiste documenten.
 
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.