NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
PROJECTMANAGEMENT MOBILITEIT
Als uw aanvraag voor een mobiliteitsproject is toegekend, kunt u op deze pagina meer informatie vinden over het managen van uw project. U heeft een contactpersoon van het NA LLP Leonardo da Vinci toegewezen gekregen. Bij eventuele vragen kunt u contact met deze adviseur opnemen. Alle onderstaande items zijn uitvoerig beschreven in het Handboek Mobiliteit.

Monitoring en advies
De projecten worden ter ondersteuning gemonitord door individuele monitoringsgesprekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van rapportages, problemen of vragen. Ook organiseert het Nationaal Agentschap (NA) minimaal één keer per jaar een monitoringsbijeenkomst voor alle projecten.

Wijzigingen in uw project
Voor financiële wijzigingen moet u een amendementform indienen. Voor alle andere wijzigingen kunt u terecht bij uw contactpersoon van het NA.
 
Interimrapportage via de Mobility Tool
Alle projecten met een budget groter dan euro € 25.000,-, moeten op de helft van de looptijd een interim rapportage indienen. De interim rapportage geeft een beknopt beeld over het eerste jaar van uw project. De deadline voor het inleveren van uw interim rapportage staat in uw contract. De interim rapportage is een momentopname halverwege. Zowel de interim als de eindrapportage wordt gegenereerd uit de  Mobility Tool. Handleidingen voor correct gebruik van de Mobility Tool vindt u in de rechtermarge op deze webpagina.

Eindrapportage via de Mobility Tool
Binnen twee maanden na afloop van de projectperiode of na terugkomst van de laatste deelnemer (zie uw contract) dient de eindrapportage ingeleverd te worden. Bij het schrijven van de eindrapportage refereert u aan de oorspronkelijke aanvraag (annex I van uw ‘grant agreement’). Vanaf Call 2011 wordt de eindrapportage via de Mobility Tool gegenereerd. Beneficiaries met een Certificate for Mobility hoeven slechts een deel van de rapportage in te vullen.
  • In de rechtermarge van deze pagina vindt u per Call de benodigde documenten om uw project(en) te managen.
  • Let op: De rapportageformulieren kunnen verschillen per Call. Zorg ervoor dat u de juiste Call kiest voor de juiste documenten.

PROJECTEN 2007-2013: TOEKENNING & VERANTWOORDING 

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.