NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
TRAINING FOR TEACHERS AND STAFF


Veranderende rol van docent en opleider in Competentiegericht Onderwijs
In het Europese beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie wordt momenteel de stap gemaakt naar competentiegericht leren en opleiden (CGO). Elk land kent hierbij haar eigen dynamiek en uitdagingen waar het gaat om transities op cultureel- en systeemniveau. Op individueel niveau vraagt CGO niet alleen om een omslag in het denken en doen van de student, en de werkende die een leven lang leert en zich kan laten bijscholen, maar niet in de laatste plaats ook van de docent. Voor de docent betekent CGO niet alleen dat het curriculum, de toetsing en proeven van bekwaamheid 'learning outcome based' moeten zijn (of worden), maar ook dat hij of zij zal moeten groeien in een meer coachende en ondernemende rol.
Daarnaast moet een docent of opleider studenten en lerenden kunnen helpen met het aanleren en ontwikkelen van zogenaamde transversale competenties, zoals beschreven in de 2006 Recommendation on key competences for Lifelong learning.
Training van docenten en staf is dan ook al jaren een prioriteit binnen het Leonardo da Vinci programma. Met behulp van VETPRO mobiliteitsgelden kunnen docenten stage lopen bij Europese partnerscholen en op pedagogisch, methodisch en beleidsmatig gebied leren van de ervaringen van hun buitenlandse collega's. Via ToI en Partnerschapsprojecten kan op organisatieniveau invulling worden gegeven aan grensoverschrijdende innovatieve samenwerking en het delen en transfereren van good practices.
Nationale Agentschappen hebben door hun intermediaire positie tussen beleid en uitvoering in (Leonardo da Vinci) projecten, goed zicht op Europese ontwikkelingen op het gebied van Teacher Training binnen bovengenoemde context. Daarom is in de loop van 2009 een thematische groep gevormd, waarin 15 Nationale Agentschappen samenwerken, waaronder ook wij als Nederlands Nationaal Agentschap LLP Leonardo da Vinci.


Doelen thematische groep
Het identificeren en (met behulp van experts) selecteren van geschikte Leonardo da Vinci projecten, op zowel decentraal als centraal niveau, die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van creatieve en transfereerbare methoden voor het trainen van docenten en opleiders.

Het analyseren van de lessen die geleerd kunnen worden uit deze projecten en het bepalen van het potentieel voor transfereerbaarheid van de geselecteerde methoden.

De ontwikkeling en disseminatie van de een gerealiseerde 'toolkit', waarin de geselecteerde methoden zijn opgenomen.

 
Meer informatie
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.