NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
NEW SKILLS FOR JOBS


Upgrading and matching skills to labour market needs

De kennis, vaardigheden en competenties die Europa nodig heeft om op een doeltreffende manier te concurreren op de mondiale arbeidsmarkt blijven een belangrijk beleidspunt op de agenda van de Europese Unie. Gedurende de laatste tien jaar speelden de EU en andere belanghebbende partijen een belangrijke rol in de bevordering van de discussie en maatregelen omtrent het verbeteren van vaardigheden van werkenden in Europa met betrekking tot het algemene doel dat in de Lissabon agenda van 2000 wordt beschreven. Ondanks de opmerkelijke vooruitgang die reeds werd geboekt, blijft de visie van een Europa met hooggeschoolden, een flexibele en aanpasbare beroepsbevolking met een hoge graad van sociale integratie, verre van realiteit. Een resolutie van de Raad van 2007 over ‘New skills for new jobs’ benadrukt de noodzaak om te anticiperen op de vaardigheidsbehoeften en de vaardigheidstekorten die op de Europese arbeidsmarkten ontstaan. Tijdens de Lentetop van 2008 riep de Raad op tot een integrale evaluatie van vaardigheidsvereisten in Europa tot en met het jaar 2020. Als antwoord op deze vraag voerde Cedefop (Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) een analyse uit en maakte ze een voorspelling omtrent tewerkstelling en vaardigheidsbehoeften voor heel Europa tot het jaar 2020. Eveneens werden tendensen geïdentificeerd op de arbeidsmarkt met de publicatie van een voorspelling omtrent het aanbod van vaardigheden waarbij een mogelijke toekomstige wanverhouding op de arbeidsmarkt werd geanalyseerd. De meest recente publicatie is de ‘New skills for new jobs’ communicatie die werd gepubliceerd in maart 2009.

Doelstelling
De algemene doelstelling van het NEW SKILLS NETWORK project is te helpen verzekeren dat het Leven Lang Leren (LLP) programma de lidstaten steunt in het verbeteren en afstemmen van vaardigheden door het bestaande beleid en de fondsen van de Gemeenschap te mobiliseren middels de ondersteuning van projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van processen, curricula, onderwijs en opleidingsvoorzieningen en andere hulpmiddelen die het huidige tekort aan vaardigheden binnen Europa kunnen helpen verminderen en die kunnen zorgen voor de nodige verbetering van vaardigheden zodat Europa een continue groei en concurrentievermogen kan behouden. Daarnaast is het project er ook op gericht om nieuwe beleidsontwikkelingen te beïnvloeden in verband met het verbeteren van vaardigheden en het onderling afstemmen van vaardigheidsbehoeften en banen door aanbevelingen op te stellen die aangeven hoe vaardigheden nog sterker geïntroduceerd kunnen worden in de strategische prioriteiten van de EU en het Leven Lang Leren (LLP) programma op lange termijn.
Specifieke doelstellingen: de stand van zaken bepalen van het thema ‘New skills for new jobs’; beste praktijken verzamelen, onderzoeken en verspreiden omtrent de verbetering en afstemming van vaardigheden in heel Europa; ervoor zorgen dat de projectresultaten een algemene trend worden; verdere beleidsontwikkeling bevorderen met behulp van concrete aanbevelingen; het profiel van het Leven Lang Leren (LLP) programma versterken; en tenslotte, netwerken ondersteunen tussen projectpromotoren.
 
Meer informatie
www.newskillsnetwork.eu
VERSLAG NEW SKILLS FOR JOBS - BIJEENKOMST 9 OKTOBER 2012
NSN E-NEWS DECEMBER 2012
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.