NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
QUALITY ASSURANCE

 

Kwaliteitszorg is een belangrijk thema binnen het Europese beleid voor beroepsonderwijs. EQAVET is de afkorting voor het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in het beroepsonderwijs- en opleiding. EQAVET is ontwikkeld om de kwaliteit in het beroepsonderwijs te bevorderen en ondersteunt individuele lidstaten bij het promoten en monitoren van constante kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs, op zowel stelsel- als instellingsniveau. EQAVET is een belangrijk onderdeel van het Europees beroepsonderwijsbeleid en is complementair aan initiatieven als EQF en ECVET. Binnen het Leonardo da Vinci- en het Grundtvigprogramma is er een groot aantal projecten gefinancierd met als thema kwaliteitszorg. Deze thematische groep richt zich op het verbinden van deze projecten en het verspreiden van de projectresultaten.

Het Thematische netwerk wordt gecoördineerd door het Nationaal Agentschap LLP OeAD-GmbH van Oostenrijk. Nederland is één van de veertien deelnemende landen.

Doelen

·         Het faciliteren van netwerken en samenbrengen van projectresultaten.

·         Het bevorderen van discussie over kwaliteitszorg tussen experts en stakeholders.

Het ontwikkelen en het geven van aanbevelingen aan

-      beleidsmakers, sociale partners en andere stakeholders betrokken bij beroeps- en volwassen onderwijs;

-      projectaanvragers en hun partners, Nationale Agentschappen en de Europese Commissie.


Activiteiten
Uit een selectie van projecten binnen de programma’s Grundtvig en Leonardo da Vinci met als thema kwaliteitszorg zijn meer dan honderd projecten relevant bevonden. Externe experts hebben nu de taak om deze projecten te analyseren en samen te brengen. De eerste analyse is afgerond en op de website www.qalll.eu is het resultaat van deze analyse te vinden. Daarnaast vind u op de website www.qalll.eu een lijst met projecten die geselecteerd zijn als ‘good practice’. 
Meer informatie
SAMENHANG EU-INSTRUMENTEN VOOR EEN LEVEN LANG LEREN EN MOBILITEIT
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.