NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
SOCIAL INCLUSION


Supporting the participation of Under-Respresented Groups in the Lifelong Learning Programme

Ondersteuning van deelname van onder-vertegenwoordigde groepen aan het Leven Lang Leren Programma

Het verbreden van deelname aan een leven lang leren is een belangrijke prioriteit binnen de Europese Unie. Het thematische netwerk is breed vertegenwoordigd met afgevaardigden uit alle programma’s van het Europese programma Een Leven Lang Leren. Verslagen en statistieken tonen aan dat Social Inclusion geen prominente rol speelt in de meeste programma’s. Een reden temeer om hier aandacht op te vestigen. 2010 was dan ook het Europese jaar van Sociale inclusie.

Het Thematische netwerk wordt gecoördineerd door het Nationaal Agentschap LLP Ecorys van het Verenigd Koninkrijk. Nederland is één van de dertien deelnemende landen.

Doel
Het Thematische netwerk wil bijdragen aan een grotere deelname van mensen uit achtergestelde/ondervertegenwoordigde groepen aan het Europese programma. Gekeken wordt naar good practices vanuit alle subprogramma’s en centrale en gedecentraliseerde projecten binnen het Europese programma Een Leven Lang Leren. Deze good practices worden geselecteerd op activiteiten die specifiek gericht zijn op het werken met minder vertegenwoordigde groepen en het aanbevelen van activiteiten om bij te dragen aan een grotere deelname. Daarnaast worden key-stakeholders (opgenomen in een database) betrokken bij het inventariseren van mogelijkheden om de toegang tot deelname te vergemakkelijken, en belemmeringen op te heffen. De fasering is als volgt:

Fase 1 – achtergrondonderzoek en het begrijpen van de huidige stand van zaken;
Fase 2 – verzamelen van oplossingen en overdraagbare voorbeelden van good practices;
Fase 3 – vieren van successen en het beïnvloeden van key stakeholders en beleidsmakers.

Activiteiten

·    Een synthese rapport over de huidige stand van zaken van deelname. Dit rapport is een analyse van de landenrapporten die door de betreffende Nationale Agentschappen (Na’s) zijn aangeleverd. Dit is inmiddels gereed.

·    Een samenvattend rapport over onderzoek/evaluatie op Europees niveau over dit onderwerp, is in ontwikkeling.

·    Een waardevolle website www.llpinclusion.eu en een elektronische nieuwsbrief die elke zes maanden verschijnt.

·    Een web-based inventarisatie van totaal minimaal 150 case studies uit de deelnemende landen, die gezien kunnen worden als effectieve voorbeelden van inclusie. In december 2011 zullen er ruim 100 cases beschreven zijn.

·    Rapport aan de Commissie en de NA’s LLP over hoe de (sub)programma’s meer toegankelijk en inclusief te maken, met heldere aanbevelingen voor de toekomst van de programma’s (2012).

·    Een set aanbevelingen, over wat goed werkt in de ondersteuning van projecten met/voor achtergestelde groepen (2012).


Meer informatie
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.