NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
NETECVET

ECVET vergemakkelijkt grenzeloos leren voor individuen en is bruikbaar voor zowel formeel, non-formeel en informeel leren. Het draagt bij aan de kwaliteit van internationale mobiliteit, in de volle breedte van het proces, van het aangaan van een partnerschap op basis van verantwoord wederzijds vertrouwen, het definiëren en vergelijken van te behalen leerresultaten (zogenaamde Learning Outcomes), het vastleggen van leerafspraken, het (ter plekke) toetsen van leerresultaten en de validatie, erkenning en accumulatie hiervan (via ECVETpoints).
In 2011 is CINOP Internationaal Agentschap door het ministerie van OCW benoemd als Nationaal Coördinatiepunt ECVET. Het Thematische netwerk wordt gecoördineerd door het Nationaal Agentschap LLP van Duitsland. Nederland is één van de veertien deelnemende landen.

Doel
Het thematische netwerk ondersteunt de implementatie van ECVET, vanuit hun positie als schakel tussen Europees beleid en de alledaagse praktijk in de lidstaten. Als NA’s LLP Leonardo da Vinci begeleid(d)en we meer dan 100 decentrale Leonardo da Vinci-projecten die ECVET onderzoeken en testen in de praktijk.

Meer informatie
www.netecvet.com
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.