NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
THEMATISCHE NETWERKACTIES
Work-Based Learning and Apprenticeships  
De thematische netwerkactie Work-Based Learning and Apprenticeships (WBL) is binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) in september 2013 van start gegaan. Deze netwerkactie hanteert dezelfde werkwijze als de andere thematische netwerkacties binnen het LLP (2007-2013), de voorloper van Erasmus+.
 
De Europese lidstaten en sociale partners hebben zich gecommitteerd aan het Brugge communiqué om te bewerkstelligen dat leren op de werkplek een onderdeel moet zijn in alle beroepsopleidingen. Ook in de beleidsdocumenten ‘Rethinking Education’ en ‘Youth Employment’ wordt het belang van het faciliteren van werkgelegenheid voor jongeren benoemd. De noodzaak om het gebrek aan werkervaring, vaardigheden en competenties bij jongeren aan te pakken is urgent. Een deel van de oplossing kan worden gevonden in het verhogen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs en –opleidingen door actieve participatie van werkgevers en leren op de werkplek. Om de overgang naar werk soepeler te laten verlopen moet met de leerlingen gewerkt worden aan kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn voor een succesvolle eerste stap op de arbeidsmarkt. 

In Nederland ligt de behoefte vooral op het gebied van het verhogen van de kwaliteit van praktijkleren. Het  Nederlandse NA participeert actief in het netwerk Work Based Learning - NetWBL.
 
____________________________________________
  
NETECVET  
Training for teachers and staff  
New skills New jobs
Quality assurance  
Social inclusion

Projectoverstijgende impact, disseminatie en valorisatie. Dat is waar het om draaide bij de vijf genoemde thematische netwerkacties. Deze netwerkacties gingen in 2010 binnen het Lifelong Learning Programme - LLP (2007-2013) van start. De Europese Commissie stelde specifieke thema’s vast waarvoor Europese samenwerkingsverbanden werden gecreëerd. Eén Nationaal Agentschap had hierbij de leiding. Projecten, gerelateerd aan deze thema’s en met een potentiële waarde en impact op het beroepsonderwijs werden bij deze activiteiten betrokken. Onderlinge verbanden werden gelegd om de resultaten van deze projecten optimaal te benutten voor een grotere weerslag in de verschillende Europese landen.
De thematische netwerkacties zijn in 2012-2013 met een eindconferentie afgesloten. De activiteiten hebben geresulteerd tot verschillende instrumenten (toolkits, methoden), inventarisatie van good practices (databases, compendia) en beleidsaanbevelingen voor betrokkenen uit het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zoals beleidsmakers, sociale partners, stakeholders, projectleiders, Europese Nationale Agentschappen en de Europese Commissie. Het NA LLP Leonardo da Vinci was bij alle thematische netwerkacties betrokken als (supporting) partner.
 

 
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.