NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
VERSLAG NEW SKILLS FOR JOBS - BIJEENKOMST 9 OKTOBER 2012

 
Als onderdeel van de activiteiten die het Internationaal Agentschap heeft uitgevoerd als partner in het New Skills Network (www.newskillsnetwork.eu) werd op 9 oktober een nationale follow-up georganiseerd. Eén van de subthema’s in de New Skills for Jobs-agenda is aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Omdat in het Nederlandse mbo de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt een veelbesproken onderwerp is lag daar de focus. En hoewel de New Skills for Jobs-agenda veel breder is dan alleen mbo, zijn we klein begonnen door het overleg in te steken vanuit het mbo.

De bijeenkomst had een verkennend en oriënterend karakter. Voor het Internationaal Agentschap was het een kans om te kijken welke onderwerpen er spelen en tegelijkertijd te peilen of er vanuit het veld behoefte is aan een vervolg op dit thema. Aanwezig waren 15-20 mensen werkzaam bij mbo-instellingen, diverse kenniscentra, UWV, O&O-fonds en organisaties die werken op het snijvlak arbeidsmarkt-onderwijs.

De presentaties en gesprekken leiden tot de volgende centrale stand- en discussiepunten:

·         Er is een spanningsveld tussen ‘initial education’ (onderwijs dat jongeren volgen om basiskwalificaties te krijgen zoals BOL/BBL) en ‘continuous education’ (training, bij- en nascholing van mensen die al op de arbeidsmarkt zitten) op het vlak van content, erkenning en financiering.

Initial education biedt brede opleidingen en kun je zien als verantwoordelijkheid van de overheid. Continuous education zou je dan kunnen zien als een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, die dat dan ook betaalt. Nu bieden mbo-instellingen ook continuous education aan, maar gebaseerd op brede insteek van initial education, dat is niet wenselijk voor de wat oudere werknemer en zijn werkgever die daar niet per definitie bij gebaat zijn. Laat het bedrijfsleven/de branche de training, bij- en nascholing organiseren. Daarbij kan de didactische/pedagogische kennis die in mbo-instellingen aanwezig is benut worden voor ‘continuous education’ en moet de herkenning en erkenning van branche/bedrijfsopleidingen onderling uitwisselbaar worden met (delen van) door de overheid erkende diploma’s. Daarnaast zouden overheid en bedrijfsleven flexibeler om moeten gaan met kwalificeren en diplomeren van deelgebieden van opleidingen maar ook van hetgeen men daarbuiten ontwikkelt heeft maar wel relevant kan zijn voor de arbeidsmarkt, relevantie voor de arbeidsmarkt zou hierin leidend moeten zijn.

·         Uit veel onderzoek blijkt dat generieke vaardigheden steeds belangrijker worden, maar is daar in de wereld van onderwijs en training al voldoende aandacht voor? En hoe ontwikkel je generieke vaardigheden het best? En welke generieke eigenschappen zijn nodig voor de toekomst? Hoewel er op dit vlak al wel initiatieven lopen, blijkt er nog weinig structuur te zitten in deze initiatieven

·         Vaak wordt gezegd dat het onderwijs achter het bedrijfsleven aanloopt met het opleiden, wat ertoe zou kunnen leiden dat er geen optimale aansluiting is tussen onderwijs-arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt zelf heeft ook moeite met het voorspellen van wat zij nodig hebben, dus hoe gaan we dat hiaat wegwerken?

·         Er is aandacht nodig voor leercultuur, enerzijds bij het individu die manager is van zijn eigen loopbaan en anderzijds binnen de bedrijven die een leercultuur meer moeten adopteren en bevorderen. Een leven lang leren moet gestimuleerd worden van individu tot overheid. Daarbij zullen huidige rollen en verhoudingen gaan verschuiven, de werknemer wordt ondernemender en krijgt daardoor een andere rol ten opzichte van zijn werkgever, gedacht vanuit een leercultuur waarbij informeel en formeel leren meer één zullen worden

De bijeenkomst wordt afgesloten met de vraag of het Internationaal Agentschap in de toekomst op dit vlak ook nog iets kan betekenen voor de stakeholders die erbij aanwezig waren. Er is zeker behoefte aan (bredere) informatie en afstemming. Het IA gaat kijken op welke wijze zij hierin tegemoet kan komen en voor/rond zomer 2013 zal een nieuwe bijeenkomst georganiseerd worden rondom dit thema.

We danken alle aanwezigen voor hun actieve deelname!

Internationaal Agentschap
Eline van der Net
Joop Nafzger
Peter van Deursen

091012 PRESENTATIE NEW SKILLS FOR JOBS
091012 PRESENTATIE R. WILSON - FORECASTING SKILLS
091012 PRESENTATIE C.SCHOENMAKERS NEW SKILLS
091012 PRESENTATIE M.JACOBS BRAINPORT DEVELOPMENT
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.