NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
NEDERLANDS ONDERWIJSSYSTEEM


Het onderwijs valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In Nederland geldt volledige leerplicht voor iedereen van 5 (start op de eerste dag van de maand na de vierde verjaardag) tot en met 16 jaar. Hierna is een leerling tot en met 23 jaar gedeeltelijk leerplichtig. Dit houdt in dat de leerling een startkwalificatie (mbo-niveau 2 diploma of hoger) moet hebben om niet meer leerplichtig te zijn.

Basisschool
Vanaf hun 4e jaar tot ongeveer hun 12e, zitten de kinderen op de basisschool. De basisschool heeft 8 groepen.

Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs duurt 4, 5 of 6 jaar. De eerste drie jaren worden de basisvorming genoemd (op het vmbo eerste twee).

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en is voor 12- tot 16-jarigen. Het vmbo is onderverdeeld in vier stromingen, waarvan de theoretische leerweg het hoogste niveau is. Daaruit kunnen de leerlingen naar de havo doorstomen.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt 5 jaar en is voor 12- tot 17-jarigen. Hieruit stromen de leerlingen door naar het hbo of het mbo.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) duurt 6 jaar en is voor 12- tot 18-jarigen. Hieruit stromen de leerlingen door naar het hbo of de universiteit.

Middelbaar beroepsonderwijs
De mbo-opleidingen zijn beroepsgericht. Veel leerlingen van het vmbo gaan na het behalen van hun diploma door naar het mbo. Een mbo-opleiding duurt vier jaar. Daarna gaan leerlingen naar de arbeidsmarkt of hbo.

Hoger beroepsonderwijs
Met een mbo-, havo- of vwo-diploma kan men worden toegelaten op het hbo. Het hbo bestaat uit twee delen. Een bachelor duurt vier jaar en het master deel duurt één of twee jaar.

Universiteit
Met een vwo-diploma of een hbo-propedeuse kan men worden toegelaten op het wetenschappelijk onderwijs. Ook de universiteit bestaat uit twee delen: een bachelor- en masteropleiding.
 
KENNISCENTRA NEDERLAND
INFORMATIEKNOOPPUNT BVE
INFO OVER BEROEPSONDERWIJS (INTER)NATIONAAL
DUTCH EDUCATION SYSTEM 2012
GENERAL EDUCATION AND VET IN THE NETHERLANDS
DIPLOMAVERGELIJKING BUITENLAND
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.