NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
ROADS TO RECOGNITION – EINDCONFERENTIE 21 MEI 2015

De kick-off van het project vond plaats in Velp, bij Scouting Gelderland. Daarna zijn alle partnerlanden bezocht. In april 2014 - Cyprus, in juni 2014 - Polen, in oktober 2014 - Tsjechië, in februari 2015 – Ierland en de eindconferentie in Nederland (Groningen en Arnhem).
 

Doel 
Het doel van het project was het uitwisselen van best practices en de ontwikkeling van tools voor vrijwilligersorganisaties, zoals methoden en tools voor erkenning van vaardigheden opgedaan gedurende het vrijwilligerswerk.

Voor de eindconferentie waren niet alleen de partnerlanden uitgenodigd, maar ook Nederlandse gasten, die van plan zijn te gaan werken met het Europass document voor vrijwilligers of gasten die al werken met dit document. Tevens waren de consortiumpartners van het Nationaal Europass Centrum Nederland uitgenodigd.

Het Nationaal Europass Centrum Nederland was als associated partner betrokken bij het project. Het NEC NL had een adviserende en ondersteunende rol.

 
 
 Video: Stichting Jong Actief
 
Enquête 

Het project heeft eerst een enquête uitgevoerd om te vragen wat vrijwilligersorganisaties nodig hebben voordat zij een Europass Certificaat voor vrijwilligers of een ander soortgelijk document konden uitgeven.

Uit de enquête kwam naar voren dat er behoefte was aan een overzicht welke tools er nu eigenlijk allemaal zijn. Deze zijn opgedeeld in: “maak competenties zichtbaar voor jezelf” (selfassessment tools),”maak competenties zichtbaar voor een ander” en de laatste “erkenning van competenties”.  Het tweede wat naar voren kwam uit de enquête was dat er behoefte was aan een handleiding. Wat moet ik doen om Europass voor vrijwilligers in te voeren binnen mijn organisatie? Welke stappen moet ik zetten en welke competentiesets zijn er? Er is een Nederlandse en Engelse handleiding ontwikkeld. Deze zijn beide verspreid tijdens de slotconferentie.

Eindresultaten 

Er is een flyer ontwikkeld waarin globaal alle eindresultaten zijn genoemd. Tijdens de eindconferentie zijn alle eindresultaten benoemd en uitgelegd. Ook is uitgelegd waar de knelpunten en obstakels zich bevonden tijdens het project. We hebben vooral gekeken naar de toekomst. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de Europese Commissie de Europass Experience (het vervolg op het Europass Certificaat voor Vrijwilligers) gaat uitrollen, zodat alle Europese landen gebruik kunnen maken van dit document.

Eind juni 2015 verscheen er een artikel  over het project en de eindresultaten. Deze is in verschillende magazines en nieuwsbrieven in de partnerlanden gepubliceerd. Tevens zullen de eindresultaten opgenomen worden op de website van European Alliance for volunteering (www.volunteering-alliance.eu/).

 

Meer informatie?
Jo Peeters, j.peeters@scoutinggelderland.nl
Monique Leegte (Nationaal Europass Centrum), monique.leegte@duo.nl

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.