NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
2007-2013 THEMATISCHE NETWERKACTIES
Projectoverstijgende impact, disseminatie en valorisatie. Dat is waar het om draaide bij de thematische netwerkacties. De Europese Commissie stelde specifieke thema’s vast waarvoor Europese samenwerkingsverbanden werden gecreëerd. Eén Nationaal Agentschap had hierbij de leiding. Projecten, gerelateerd aan deze thema’s en met een potentiële waarde en impact op het beroepsonderwijs werden bij deze activiteiten betrokken. Onderlinge verbanden werden gelegd om de resultaten van deze projecten optimaal te benutten voor een grotere weerslag in de verschillende Europese landen.
De thematische netwerkacties gingen in 2010 van start. Deskundigen, beroepsbeoefenaars en beleidsmakers uit heel Europa kwamen bijeen om te discussiëren en te debatteren over de uitdagingen en noodzakelijke veranderingen die ervoor moeten zorgen dat het Europese subsidieprogramma Een Leven Lang Leren en de vervolgprogramma’s, actief gericht zijn op de verbetering en afstemming van vaardigheden via Europees beleid en Europese middelen.

De thematische netwerkacties zijn in 2012-2013 met een eindconferentie afgesloten. De activiteiten hebben geresulteerd tot verschillende instrumenten (toolkits, methoden), inventarisatie van good practices (databases, compendia) en beleidsaanbevelingen voor betrokkenen uit het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zoals beleidsmakers, sociale partners, stakeholders, projectleiders, Europese Nationale Agentschappen en de Europese Commissie.

Het NA LLP Leonardo da Vinci was bij alle thematische netwerkacties betrokken als (supporting) partner.
TRAINING FOR TEACHERS AND STAFF
NEW SKILLS FOR JOBS
NETECVET
SOCIAL INCLUSION
QUALITY ASSURANCE
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.