NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
KWALITEIT- EN IMPACTSCAN 2020
De Kwaliteit- en Impactscan (KIS 2020) is een toolkit voor inbedding van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs. 2020 verwijst naar de Europese doelen; het strategisch beleidskader van de Europese Commissie op het terrein van onderwijs en leven lang leren. Het doel van deze toolkit is u te helpen bij het (verder) integreren van internationalisering in het onderwijs en inbedden van internationalisering in uw beleid en organisatie. 

WERKBOEK
Het online werkboek KIS 2020 helpt u bij het begrijpen en interpreteren van uw scanresultaten en geeft uitleg, tips en verdieping bij de oefeningen. Het werkboek bestaat uit vier delen:

Toelichting onderdelen KIS 2020
Uitleg over de inhoud en samenhang tussen de drie delen van de KIS 2020. 

Deel 1: internationalisering in beeld
Uitleg over doel en gebruik van de inventarisatiescan en de interpretatie van uw scanresultaten. 

Deel 2: Samen invulling geven aan internationalisering
Oefeningen en een tweetal scans om op interactieve wijze betekenis en invulling te geven aan internationalisering op instellingsniveau én binnen opleidingsteams.

Deel 3: Internationalisering als katalysator voor innovatie
Een benadering van internationalisering als katalysator van innovatie op het gebied van leren. Dit deel bevindt zich momenteel nog in de ontwikkelfase.

OEFENINGEN
De oefeningen zijn bedoeld om een beeld te krijgen hoe internationalisering op instellingsniveau er voor staat. De oefeningen helpen u om stapsgewijs internationaliseringsbeleid te ontwikkelen. en om internationalisering vorm te geven in opleidingsverband.

DIGITALE SCANS
De digitale scans zijn bedoeld om het gesprek over internationalisering op gang te brengen. Via de website heeft u  toegang tot de inventarisatiescan, de contextscan en de docentenscan.  


Link naar KIS 2020 online werkboek met digitale scans en oefeningen
 

Wanneer u naar aanleiding van het invullen van de inventarisatiescan vragen of wensen heeft, dan kunt u deze kenbaar maken via erasmusplus@cinop.nl.  
 
Het Nationaal Agentschap heeft geen toegang tot de ingevulde scans of rapportages. U kunt de KIS 2020 dus anoniem and belangeloos gebruiken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.