NL  //  EN
Erasmus+
Life Long Learning
Leonardodavinci
Overzicht nieuwsbrieven
De Erasmus+ nieuwsbrief geeft informatie over de laatste nationale en Europese ontwikkelingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en is een platform voor de Erasmus+ projecten uit het mbo en ve om hun ervaringen te delen. Wilt u zich abonneren op de Erasmus+ nieuwsbrief, dan kunt u zich registreren via deze link
 
De Leonardo da Vinci Newsflash gaf maandelijks informatie over het middelbaar beroepsonderwijs vanuit het Europese subsidieprogramma Een Leven Lang Leren (2007-2013), de voorloper van het huidige Erasmus+ programma.
 
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 8 | augustus 2014
02-09-2014
Informatie van het Nationaal Agentschap: Selectie KA2 voor mbo en ve bekend | Erasmus+ VET Mobility Charter | Kamerbrief met visie over internationale dimensie voor mbo en ho | Aan de slag met ECVET en EQF of hulp nodig bij de implementatie hiervan? | Verwachting nieuwe versie Mobility Tool Call 2014 september 2014 | Launch of the Call 2015 | Evenementen: Festival van het leren, 12 september 2014 | Webinar Internationaliseringsapp, 22 september 2014 | Werksessie Opening up Education vertaald naar het Nederlandse mbo, 30 september 2014 | Co-creatiebijeenkomst KIS2020 deel 3, 2 oktober 2014 | Financiële workshop Transfer of Innovation projecten Call 2013, 7 oktober 2014 | Financiële workshop Transfer of Innovation projecten Call 2012, 9 oktober 2014 | Startbijeenkomst voor toegekende KA2-projecten Erasmus+ Call 2014, 29 oktober 2014 | Mobility Tool Training: KA1 Mobiliteit en KA2 Strategisch partnerschappen, 29 oktober en 4 november 2014 | Startbijeenkomst voor KA1-projecten Erasmus+ Call 2014, 4 november 2014 | Platform voor projecten: Workshop Piëzomethodiek tijdens Festival van het leren, 12 september 2014 | EUrFASHION dag voor kennisdeling met stakeholders in de mode- en textielbranche | Grundtvigproject verbindt kwetsbare ouderen (opnieuw) met hun omgeving | Nieuws nationaal: Nationale Onderwijs Week 2014 | Nieuws Europees: Eureka lanceert call voor mkb | Quality assurance challenges synergies between European tools | Better vocational options lead to fewer dropouts from education and training
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 7 | juni 2014
01-07-2014

Informatie van het Nationaal Agentschap: Selectie KA1 voor mbo en ve bekend | Cancellation call Erasmus+ VET Mobility Charter | Beoordelingsproces van KA2 - Strategische Partnerschappen in volle gang | Herinnering deadlines interim- en
eindrapportage | European Area of Skills and Qualifications (EASQ) | The
ECVET experience | Nieuw: brochure voor promotie EU-studie/stagemogelijkheden voor mbo-studenten  | Wedstrijden ervaringsverhalen mbo-studenten en professionals in het mbo | Poster voor promotie wedstrijd stageverhalen van mbo-studenten | Nieuwe collega:
Marieke Hanekamp | Nieuwe collega: Gonnie van der Eerden | Overeenkomst
Erasmus+ met Turkije en FYROM | Erasmus+ ook in Albania, Bosnia and Herzegovina
and Montenegro | Agenda evenementen: Vooraankondiging: Co-creatiebijeenkomst KIS
2020 Deel 3, 2 oktober 2014 | Financiële workshop Transfer of Innovation Call
2013, 7 oktober 2014 | Financiële workshop Transfer of Innovation Call 2012, 9
oktober 2014 | Mobility Tool gebruikerstraining, 29 oktober 2014 / 4
november 2014 Terugblik evenementen: Seminar Hidden competences, 11 juni 2014
Finland | Conferentie European Area for Skills and Qualifications, 17 juni 2014
Brussel | 'Internationalisation strategies in VET, an opportunity to
exchange and learn from other VET-institutes', Helsinki 15-18 juni 2014 –
Finland | Monitoringsbijeenkomst Partnerschappen in het mbo en de ve, 10 juni
2014 Platform voor projecten: VETPro studiereis: Publiek-privaat organiseren in
Oostenrijk | Profiteren studenten met specifieke scholingsbeperkingen van
adaptieve leerprogramma's? | STC-Group werft stageplaatsen bij bedrijven met
folder Nieuws nationaal: Het mbo wordt opnieuw ingrijpend hervormd | Workshop
Online kennisdeling en internationalisering | eTwinning | Nieuws Europees:
Work-based learning: A handbook for policy makers and social partners in ETF
partner countries | EPALE website voor volwasseneneducatie gelanceerd | Cedefop
briefing note: The hidden potential of level 5 qualificationsErasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 6 | mei 2014
26-05-2014
Informatie van het Nationaal Agentschap: Deadlines indienen interim- of eindrapportage | GEANNULEERD: Voorlichtingsbijeenkomst Charter voor
mobiliteit in het mbo, 28 mei 2014 |  Invitation to tender: Assessment of good practice products | Call for WBL-experts | Terugblik deadline KA2 | Tijdelijke oplossing voor
Zwitserse samenwerking binnen de EU | Wedstrijd beste stageverslag
mbo-studenten | Wedstrijd beste ervaringsverhaal professionals in het mbo
Evenementen: Monitoringsbijeenkomst (Lerende) Partnerschapprojecten Call
2012-2013, 10 juni 2014 | Platform voor projecten: euVETsupport project
ondersteunt toepassing ECVET en EQF | Individueel maatwerk voor studenten met
leerbeperkingen als autisme en dyslectie | Publicatie: Boosting skills across
Europe | EnerCities: online e-learning spel voor jongeren voor het ervaren van
energie-gerelateerde gevolgen | Culturele uitwisseling versterkt banden | Nieuws
uit het veld
: BeCult: online leerplatform ter ondersteuning van taal- en
culturele vaardigheden van studenten in het buitenland | Op weg naar een
monitor Volwasseneneducatie | "Onzichtbaar proces van het verdwijnen van
het vak Duits in het mbo gestopt" | Nieuws uit Europa: The review of
Europe 2020 - public consultation | Skillset and Match – Cedefop’s new magazine
promoting learning for work | Early leavers from education and training online visualisation tool | Cedefop briefing note: Developing apprenticeships

Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 5 | mei 2014
05-05-2014
Call 2014 - Charter voor mobiliteit in het mbo (accreditatie) | Voorlichting Charter voor mobiliteit in het mbo | Lancering website Kwaliteit en Impact Scan 2020
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 4 | april 2014
18-04-2014
Deadline indienen projectvoorstellen Strategische Partnerschappen
| FAQ - veelgestelde vragen | Heeft u een PI-Code aangevraagd?| Welke bijlagen
moet ik toevoegen aan mijn aanvraag Strategische Partnerschappen? | Enquête
voor input EPALE: het electronisch platform voor volwasseneneducatie | ECVET
magazine – maarteditie| Terugblik deadline KA1| Evenementen op de agenda: Regionale workshops Werken aan kwaliteit van het onderwijsteam | Vooraankondiging: monitoringsbijeenkomst (Lerende) Partnerschapprojecten Call 2012-2013 | Festival van het Leren| Evenementen terugblik: Cedefop Study visit: Towards better cooperation between schools, companies and local | communities | Informatiebijeenkomst Kennis- & Sector Skills Alliances | SOS Network Launching Conference: towards inclusive educations | EU Monitoring Conference: WBL and Apprenticeships | Platform voor projecten: Toepassing ECVET in de praktijk van de I-BPV | Studenten Deltion College plaatsen zich voor EU-kampioenschappen voor vakmanschap | Workshop hybride en elektrische voertuigen voor studenten in Düsseldorf | Lesbrief 'De ervaring van je leven' | Studenten van Europrof in de prijzen bij Europese wedstrijd | Nieuws uit het veld: publicatie: Spotlight on VET the Netherlands | Kamerbrief over herziening kwalificatiestructuur mbo | Nieuws uit Europa: Call for papers: Cedefop workshop 'Designing, implementing and supporting effective work-based learning in continuing VET' | Erasmus+ Call on the introduction or modernisation of apprenticeships | On the way to 2020: data for vocational education and training policies - country statistical overviews | Attractiveness of initial vocational education and training: identifying what
matters
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 3 | maart 2014
14-03-2014
Informatie voor het indienen van een projectvoorstel Call 2014: Technical Guidelines for completing application e-Forms | Activiteitenoverzicht Strategische Partnerschappen (GANTT-template) | Guide for experts | Bijlagen bij aanvraag KA1 Mobiliteit | Hoe weet ik of mijn aanvraag gesubmit is? | Deadline Mobiliteit (KA1) | FAQ - veelgestelde vragen | Startdatum KA1 Mobiliteitsproject call 2014 | Programmagids – juiste link op pagina 191 | Mandaat nu in Word beschikbaar | Verminderde deelname Zwitserland Erasmus+ | Erasmus+ nieuwsspecial voor mbo en ve | Evenementen: Europese Stem10-daagse 11-21 mei 2014 Utrecht | Regionale workshops Werken aan kwaliteit van het onderwijsteam | Platform voor projecten: Videocontest over buitenlandse stage-ervaringen | Buitenlandse studenten volgen workshop onderhoud hybride voertuigen bij Aventus | PEAT Valley: een succesvolle sectoroverschrijdende alliantie | Training textiel recycling voor de slachtoffers van huiselijk geweld | Interessante websites: Open Education Europe Portal | Opening up education through new technologies
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.